BMW Z3 Club - Registrace

BMW Z3 Club, jako společenství majitelů sportovního automobilu BMW Z3, je relativně úzká komunita často odlišných lidí se společnou vášní, kterou je právě tento vyjímečný automobil a především jízda s ním.

Mezi naše nejvýznamnější aktivity patří:

   • pořádání pravidelných přátelských klubových srazů a vyjížděk
   • předávání zkušenností, technických návodů a užitečných rad
   • sdílení fotografií ze společných akcí
   • společná diskuse na nejrůznější témata týkajících se (nejen) BMW Z3
   • vytváření profilů s informacemi a fotografiemi

Členství v klubu je v současné době zpoplatněno jednorázovým klubovým příspěvkem ve výši 350,- Kč. Z členských příspěvků je mj. financován webhosting pro klubovou stránku nebo výdaje spojené s organizováním klubových srazů.

Toto naše fórum, které slouží jako komunikační základna klubu, beží na systému phpBB, což je řešení internetového fóra, které je vydané pod licencí „General Public License“ a které je možno stáhnout z www.phpbb.com. phpBB software pouze zprostředkovává internetové diskuze. Pro další informace o phpBB navštivte: http://www.phpbb.com/.

Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, zákony v zemi, kde sídlí „BMW Z3 Club“, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že „BMW Z3 Club“ má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože „BMW Z3 Club“ ani phpBB neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá „BMW Z3 Club“ ani phpBB zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.

 
cron